Banner

Programma

Het symposium zit vol, inschrijven is niet meer mogelijk.

15.30 uur   Ontvangst en registratie met koffie en thee
16.00 uur   opening door dagvoorzitter | Margriet Bolding, psycholoog en cabaretière
16.00 uur   inleiding door | Margreeth Kasper de Kroon, bestuurder Zorggroep Noordwest-Veluwe
16.30 uur   Praten over ouderen en seksualiteit, gewoon doen!Lezing: Dr. Frans Hoogeveen

Frans Hoogeveen

 

 

Jong of oud, mooi of lelijk, gezond of ziek, dement of niet, intimiteit en seksualiteit zijn menselijke basisbehoeften. Maar welke waarde hebben intimiteit en seksualiteit als je oud bent? Verandert dit? Of helemaal niet. Welke ruimte is er om hierover te praten? Wordt er wel aandacht aan besteed? Vaak een lastig gespreksthema: in het algemeen, maar helemaal wanneer ouderen in een zorglocatie komen wonen. Dr. Frans Hoogeveen, specialist dementiezorg, neemt ons aan de hand van verschillende praktijksituaties mee en laat ons zien dat op dit gespreksthema geen taboe hoeft te liggen.

17.00 uur   Workshopronde 1 U volgt een workshop
     
 1. Dr. Frans Hoogeveen: Ouderen en seksualiteit: hoe gek is dat?
  Beelden van seksualiteit in boeken, films en op televisie hebben bijna altijd betrekking op mooie jonge mensen. Nooit eens op iemand die blind of obees is, 85 jaar oud is, of oud én dement. Deze ‘framing’ van seksualiteit heeft invloed op onze eigen opvattingen en op ons doen en laten. Want als je niet evenwichtig en genuanceerd denkt over seksualiteit en ouderen, handel je misschien ook verkeerd op het moment dat er zich vraagstukken voordoen.  In deze workshop laat Frans Hoogeveen zien hoe je professionals in de zorg kunt equiperen met een adequaat gedragsrepertoire op het gebied van seksualiteit en ouderen.
  Een workshop voor managers, behandelaren en zorgmedewerkers.
 2. Ingrid van Kempen: let’s talk about sex!!
  Zijn ouderen seksueel actief? JAZEKER! Maar helaas zijn er ook veel ouderen die nog wel actief willen zijn maar beperkt worden door lichamelijke aandoeningen of door cognitieve problemen. En hoe weten wij als hulpverleners waar onze cliënten mee worstelen?
  In deze workshop gaat Ingrid van Kempen (GZ-psycholoog en seksuoloog) in op de problemen die ouderen ervaren op het gebied van intimiteit en seksualiteit door hun ziekte of door een opname in het verpleeghuis. Ook komt medicatiegebruik en het effect op seksualiteit aan bod. En hoe gaan we het gesprek aan met onze cliënten over seksualiteit. Hoe maken we als professional/ behandelaar dit onderwerp bespreekbaar?
 3. Ell Pronk en Aranka Bialek (verpleegkundigen): Intimiteit en seksualiteit: wat is jouw rol als zorgprofessional?
  Intimiteit en seksualiteit horen bij het leven van ieder mens. Toch zorgt het onderwerp nog vaak voor ongemak en verlegenheid bij zorgprofessionals en cliënten. Iedereen heeft zo zijn eigen gedachtes over seksualiteit en de manier hoe je daarover denkt/praat wordt vaak gevoed door je eigen normen en waarden. Deze kunnen beïnvloed worden door leeftijd maar ook door cultuur en religie. Maar hoe ga je hierover in gesprek?
  Het helpt wanneer je handvatten hebt of aangereikt krijgt over hoe je intimiteit en seksualiteit bespreekbaar maakt. Het helpt om te weten wat te zeggen en in te schatten wat nodig is. Het helpt om je eigen grenzen te verkennen. En nog belangrijker, het helpt jezelf bewust te worden van de uitdagingen en kansen die er liggen want als mensen nog volop kunnen genieten van intimiteit/seksualiteit, verhoogt dit de kwaliteit van leven!
  Een workshop voor verpleegkundigen en verzorgenden
 4. Tilly de Kruif (geestelijk verzorger en trainer) en Carolina Stegenga (leider moreel beraad): Seksualiteit, religie en morele dilemma’s’
  Zorgmedewerkers komen in hun werk in aanraking met ouderen, veelal kwetsbare ouderen die behoefte en/of verlangens hebben rond intimiteit en seksualiteit. Hoe daar mee om te gaan? En welke morele dilemma’s spelen mogelijk in de dagelijkse praktijk? Hoe daar zowel persoonlijk als professioneel je weg in te vinden? Wat is de betekenis ervan voor jou als zorgverlener, voor de oudere zelf en/of het netwerk rondom de oudere?
  Het onderzoeken van waarden en normen die spelen rond het thema seksualiteit en ouderen, en dan met name die waarden en normen die op het spel staan in de dagelijkse zorg vormt de basis van de workshop. Het verkennen van en een aanzet tot de wijze van omgang met morele dilemma’s komt de workshop aan bod. Daarbij wordt gebruik gemaakt van casuïstiek vanuit de diverse praktijken van de Zorggroep.
 5. Monique Bijkerk van Snoezelzorg: Bemiddeling in sekszorg, dat regel je toch gewoon!
  Interactieve workshop. Wat houdt sekszorg in? Hoe is deze vorm van zorg ontstaan? Hoe kan sekszorg bijdragen aan de kwaliteit van leven van een cliënt? Hoe breng je dit ter sprake en hoe zet je het in gang?
   
17.45 uur   eten en stands
18.30 uur   Workshopronde 2 U volgt een workshop
     

Zie hierboven

 

19.15 uur   Als hét niet meer vanzelf gaatlezing Ingrid van Kempen


Ingrid van Kempen

   

Hoe hou je rekening met lichamelijke gebreken/geestelijke aandoeningen maar bijvoorbeeld ook met medicatiegebruik als je met de cliënt in gesprek gaat over intimiteit en seksualiteit? Ingrid van Kempen, GZ-psycholoog en seksuoloog, bespreekt vanuit de casuïstiek uit de dagelijkse praktijk de problemen die ouderen ervaren op het gebied van intimiteit en seksualiteit door ziekte en beperkingen.

20.00 uur   bijzondere afsluiting door Margriet Bolding, psycholoog en cabaretière
 Margriet Bolding    
20.30 uur   netwerkborrel
21.00 uur   einde
­

Waar en wanneer??

23 mei 2019, 16.00 – 20.30 uur
Bouw & Infra Park, Ceintuurbaan 2, 3847 LG Harderwijk
ACCREDITATIE IS IN AANVRAAG

Het symposium zit vol, inschrijven is niet meer mogelijk.
­